• Rozgrywki trwają przez 7 tygodniowych kolejek.
  • Tarcze oddajemy do 23:59 w następny poniedziałek, po tym terminie wyniki przechodzą na następną kolejkę.
  • Sprzęt: Karabin pneumatyczny
  • Dystans: 10m
  • Postawa: leżąca, stojąca, klęcząca (w tej kolejności!)
  • Obowiązuje: tarcza karabinowa 10m zgodnie z przepisami ISSF (link, pkt 6.3.2.3, s. 184).
Dodatkowe uwagi: Dozwolone są tylko otwarte i zamknięte przyrządy celownicze oraz celowniki optyczne i kolimatory. W każdej kolejce oddawanych jest dziesięć ocenianych strzałów, czyli łącznie można uzyskać 100 punktów/runda. Dziesiątki wewnętrzne są odnotowywane.
Tarcze – liczba tarcz, do których oddanych zostało 10 ocenianych strzałów, i które następnie są składane w trakcie kolejki, zależy od uznania zawodnika. Można złożyć np. pięć tarcz po dwa strzały na każdej, dziesięć tarcz – po jednym strzale do każdej itp. Warunek jest jeden – złożone tarcze muszą umożliwić właściwą interpretację położenia przestrzelin. Przykładowo, jeśli zawodnik strzela w serii średnio 95 pktów, to oddawanie przez niego np. trzech strzałów do jednej tarczy wydrukowanej na papierze 80g najprawdopodobniej nie pozwoli na właściwe ich ocenienie.
  • Preferowane są tarcze drukowane na papierze tarczowym (Krugery, Edelmany, Petrole itd.). Oczywiście jeśli się takowych nie posiada, można strzelać do drukowanych na zwykłym papierze.

Komentarze są wyłączone.