Poniżej przedstawione są wyniki strzelań w ramach konkurencji Karabin pneumatyczny 10 metrów. Okno główne to przeglądowa tabela wyników. W menu:

  • pod linkiem "Podsumowanie" – zestawienie sumaryczne tylko pięciu najlepszych kolejek,
  • pod linkiem "Detale" – szczegółowy wypis ocen każdego strzału.

  • Lp. – liczba porządkowa
  • Zawodnik – nick z forum zawodnika
  • Sprzęt – sprzęt wraz z dodatkamim
  • Śrut – używany przez zawodnika śrut. Poglądowo, może się zmienić z kolejki na kolejkę
  • Kg ołowiu – uśredniona waga śrucin wystrzelonych w kierunku tarczy w ciągu kolejki i ogółem w czasie trwania konkurencji
  • Razem – łączna wartość zgromadzonych przez zawodnika punktów we wszystkich kolejkach, w których złożył tarczę
  • 5 najlepszych – wartość pięciu najlepszych kolejek strzelonych przez zawodnika, lub pięciu lub mniej kolejek, jeśli zawodnik strzelił pięć lub mniej kolejek
  • 10,9 | 10 | 9 – liczba strzałów ocenionych jako 10,9, 10 i 9.

Komentarze są wyłączone.