Do każdej konkurencji w ramach Ligi SKS przypisane są określone postawy strzeleckie.

Karabin

Postawa stojąca

Postawa stojąca

Postawa stojąca. (c) http://www.bogdan.jac.pl

W tej postawie, zgodnie z nazwą, strzelec stoi na obu stopach bez wykorzystywania żadnego innego podparcia. Karabin podtrzymywany jest z wykorzystaniem obu rąk. (Lewa) ręka podtrzymująca karabin może się opierać o biodro lub klatkę piersiową. Można oprzeć policzek o bakę. Miejscem podparcia przy kolbie/stopce jest (prawe) ramię oraz sąsiadujące okolice prawej górnej części klatki piersiowej. Ponadto tylko w tym miejscu karabin może dotykać kurtki strzeleckiej i klatki piersiowej. Nie może być podparty ani oparty w żadnym innym miejscu przy wykorzystaniu otaczających obiektów. Nie można używać handstopa ani pasa.

Postawa stojąca. E. Y. Cruz, L. Du; Pekin 2008. (c) http://www.olympic.org

Postawa stojąca. E. Y. Cruz, L. Du; Pekin 2008. (c) http://www.olympic.org

(Prawa) ręka nie może dotykać (lewej) ręki, (lewego) ramienia ani (lewego) rękawa kurtki strzeleckiej.

Postawa klęcząca

Postawa klęcząca. (c) S.O.S. '10,9', http://www.strzelnica.hg.pl

Postawa klęcząca. (c) S.O.S. '10,9', http://www.strzelnica.hg.pl

W postawie klęczącej strzelec ma kontakt z podłożem jedynie w trzech punktach. Są to: wielki palec (prawej) stopy, (prawe) kolano i (lewa) stopa. Karabin podtrzymywany jest przez obie ręce i (prawe) ramię, policzk może być oparty o bakę. (Lewy) łokieć musi być oparty o (lewe) kolano, przy czym miejsce zetknięcia nie może być dalej niż w obszarze 10 cm przed lub 15 cm za kolanem. W tej postawie pas może być używany, jednak żadna część karabinka nie może się z nim stykać; ponadto za lewą ręką karabinek nie może w żadnym miejscu stykać się z kurtką strzelecką, ani być podparty lub oparty w jakimkolwiek punkcie przy wykorzystaniu otaczających obiektów.
Dopuszczone jest wykorzystywanie wałka pod (prawą) stopą. W takim wypadku kąt między podłożem a tą stopą nie może być większy niż 45 stopni. Jeśli zaś wałek nie jest wykorzystywany, kąt ten może być dowolny. Należy jednak pamiętać, że żadna część podudzia ani pośladków nie może dotykać podłoża lub maty strzeleckiej.

Postawa klęcząca - Ben Burge, (c) http://www.benburge.com/

Postawa klęcząca - Ben Burge, (c) http://www.benburge.com/

(Prawa) ręka nie może dotykać (lewej) ręki, (lewego) ramienia, (lewego) rękawa kurtki strzeleckiej ani też pasa. Można używać maty, przy czym można na niej klęczeć całkowicie, lub mieć z nią styczność w jednym, dwóch lub trzech miejscach – wielkim palcem (prawej) stopy, (lewą) stopą, (prawym) kolanem.
Pomiędzy piętą a „siedzeniem” oraz pod (prawym) kolanem może znajdować się jedynie materiał bielizny i spodni.

Postawa leżąca

Postawa leżąca. (c) Wasilewski B., Sztuka celnego strzelania, Warszawa 1977

Postawa leżąca. (c) Wasilewski B., Sztuka celnego strzelania, Warszawa 1977

W tej „postawie” strzelec leży wzdłuż stanowiska strzeleckiego, z głową w kierunku celu. Strzelec leżeć może zarówno na powierzchni stanowiska, jak i na macie na nim rozłożonej. Na macie mogą być oparte łokcie. Karabin musi być podtrzymywany obiema rękoma; może dotykać przy tym tylko jednego ramienia. Policzek może być oparty o bakę. Można używać pasa, przy czym za lewą ręką karabin nie może w żadnym miejscu stykać się z kurtką strzelecką, ani być podparty lub oparty w jakimkolwiek punkcie przy wykorzystaniu otaczających obiektów. Prawa dłoń i/lub ramię nie mogą dotykać lewego ramienia, kurtki strzeleckiej lub pasa.

Postawa leżąca. M. Emmons, A. Ayvazian; Pekin 2008. (c) http://www.olympic.org

Postawa leżąca. M. Emmons, A. Ayvazian; Pekin 2008. (c) http://www.olympic.org

Oba przedramiona i rękawy kurtki strzeleckiej muszą być widocznie wzniesiona ponad powierzchnię podłoża stanowiska. Dodatkowo, przedramię ręki, na której założony jest pas, musi tworzyć kąt nie mniejszy niż 30 stopni, mierzony od osi przedramienia do płaszczyzny poziomej.

Pistolet

Pistolet strzela się z postawy stojącej: strzelec musi stać bez żadnego wsparcia/podparcia, obie stopy i/lub buty muszą znajdować się na obszarze stanowiska strzeleckiego. Pistolet musi być trzymany i strzelany jedną ręką.

Postawa stojąca - pistolet pneumatyczny. VII Mistrzostwa Wojska Polskiego w strzelaniu z broni pneumatycznej. (c) chor. Sławomir Mrowiński, Pomorski Okreg Wojskowy, http://www.pow.mil.pl

Postawa stojąca - pistolet pneumatyczny. VII Mistrzostwa Wojska Polskiego w strzelaniu z broni pneumatycznej. (c) chor. Sławomir Mrowiński, Pomorski Okreg Wojskowy, http://www.pow.mil.pl

Nadgarstek reki trzymającej pistolet musi być widocznie pozbawiony jakiegokolwiek usztywnienia – co wyklucza noszenie zegarka, biżuterii itp.

Postawa siedząca FT wg PFTA

Siedząca FT:
Dowolna postawa, w której dopuszcza się stosowanie podkładki pod ciało. Ma ona za zadanie chronić i przytrzymywać ciało zawodnika podczas oddawania strzału jedynie w postawie siedzącej. Wysokość tej podkładki nie może przekraczać 10 cm. Możliwe są tu odstępstwa w przypadku osób z ograniczeniami ruchu- patrz pkt.9 b.

Za Przepisy FT wg PFTA 2010.


Komentarze są wyłączone.